Privacybeleid

Villa Panseiku verhuurt accommodatie aan particulieren en bedrijven. Om deze doelstelling te kunnen uitvoeren vragen wij u om uw persoonsgegevens als u wilt boeken en gebruikmaakt van het contactformulier voor nadere informatie.
Villa Panseiku  gaat heel zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Er worden niet méér persoonsgegevens verzameld en met anderen gedeeld dan absoluut noodzakelijk is. Ook technisch en organisatorisch stelt Villa Panseiku alles in het werk om uw persoonsgegevens goed te beveiligen en houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Villa Panseiku en Persoonsgegevens
De AVG bepaalt dat u vrijwillig, dus zonder druk, uw persoonsgegevens deelt en goed beseft waarvoor deze persoonsgegevens gevraagd worden. Het gebruik van het reserveringsformulier, resp. (het voldoen van) de factuur van Villa Panseiku en het invullen van het contactformulier gelden als bewijs voor geldige toestemming om uw persoonsgegevens voor de aangegeven doelen te gebruiken.
Daarom wordt op alle formulieren ook gevraagd om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor uw reservering, het beantwoorden van uw vraag of opnemen van uw recensie in het gastenboek. Alleen de persoonsgegevens die voor een boeking noodzakelijk zijn worden zolang bewaard als de (belasting)wet dat voorschrijft. De andere persoonsgegevens worden z.s.m. vernietigd.
Er worden geen persoonsgegevens verkocht, bv. voor e-mailmarketing, of profielen van website gebruikers gemaakt. Villa Panseiku maakt alleen gebruik van gedigitaliseerde gegevens en bewaart geen papieren archieven.

Welke Persoonsgegevens vraagt Villa Panseiku en met welk doel?
Villa Panseiku vraagt t.b.v. een huurovereenkomst (boeking) om: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres van de contactpersoon.
Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier wordt gevraagd om uw naam en e-mailadres in te vullen.

Inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens
Als u schriftelijk een verzoek indient bij Villa Panseiku – waarbij u zich overigens wel dient te legitimeren – kunt u schriftelijk een overzicht ontvangen van de gegevens die van u bij Villa Panseiku bekend zijn. Mocht blijken dat die gecorrigeerd moeten worden, dan zal deze correctie worden aangebracht en schriftelijk aan u worden bevestigd. Ook kunnen uw gegevens worden verwijderd als u daarom schriftelijk vraagt en zich legitimeert. Ook hiervan ontvangt u schriftelijk bericht. Villa Panseiku houdt zich, zoals gezegd, aan de vigerende belastingwetgeving en houdt zich aan de wettelijke bewaartermijn van financiële gegevens.
Indien u dat wenst, zal ook aan de organisaties die uw gegevens ten behoeve van de verwerking hebben ontvangen worden gevraagd uw gegevens te verwijderen.
U kunt altijd, als u het gevoel heeft dat dit noodzakelijk is omdat uw rechten of vrijheden onvoldoende zouden worden gewaarborgd, een onderbouwde klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig;
– voor de verantwoording conform de belastingwetgeving

Concreet betekent dit het volgende:
Als u een huurovereenkomst sluit met Villa Panseiku dan worden uw gegevens bewaard volgens de belastingwetgeving;
–           als aan uw reserveringsaanvraag niet kan worden voldaan dan worden uw
gegevens vernietigd na 14 dagen
–           de persoonsgegevens op het contactformulier (uw naam en e-mailadres)
worden na 14 dagen vernietigd, tenzij er een huurovereenkomst wordt
afgesloten

Met welke partijen deelt Villa Panseiku de persoonsgegevens?
Villa Panseiku maakt onderscheid tussen het actief gebruiken van uw persoonsgegevens en het hebben van toegang tot uw persoonsgegevens. Er wordt gebruikgemaakt van uw gegevens voor het beoordelen en verwerken van uw boeking. Toegang tot uw persoonsgegevens is alleen aan de orde om organisatorische redenen, bv. voor het oplossen van problemen van digitale aard.

Persoonsgegevens t.b.v. een boeking of verzoek om informatie worden gebruikt door:
–           Villa Panseiku zelf
–           bij overschrijvingen: de bank van Villa Panseiku
–           de boekhouder/accountant van Villa Panseiku
–           de huismanager van Villa Panseiku

Toegang tot de persoonsgegevens hebben:
–           de hostingmaatschappij
–           de webmaster voor zover relevant voor het oplossen
van technische problemen en in goede staat houden
van de website, inclusief de beveiliging
–           de Belastingdienst (op diens verzoek)

Beveiliging
Villa Panseiku neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De beveiliging van de persoonsgegevens verloopt via de fysieke beveiliging van de SSL-certificaten van de hostingmaatschappij, logische en fysieke (toegangs-)beveiliging en beveiliging van apparatuur. Er wordt gezorgd voor patch-management, geregelde updating van software en back ups, automatische verwijdering van verouderde gegevens en versleuteling van gegevens.
Met alle betrokken derden worden daarnaast de verwerkingsovereenkomsten gesloten zoals voorzien in de AVG. Voor zover derden niet als ‘verwerker’ kunnen worden aangemerkt, hebben zij zich als ‘compliant aan de AVG’ verklaard.
Ook worden de organisatorische processen maximaal ingesteld op beveiliging. Lokaal worden gegevens bewaard op een computer die beveiligd is met wachtwoorden.

Bij afwezigheid van de verwerkingsverantwoordelijke van Villa Panseiku wordt de ruimte waarin de computer, het papieren archief zich bevindt, afgesloten.
Alle e-mail verloopt via Strato beveiligd webmail.

Contactgegevens van Villa Panseiku
U kunt Villa Panseiku bereiken via de volgende contactgegevens:
info@villapanseiku.nl
tel.nr. 06 14 13 87 73

×

Hallo! Leuk dat je interesse hebt in onze villa op Curacao. Heb je vragen, stel ze gerust!

×